Roslagskraft

Mål

Roslagskrafts mål att tillhandahålla förnyelsebar elkraft är ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbart och samtidigt kortsiktigt fördelaktigt för medlemmarna.

Med ett gemensamt agerande kan Roslagskraft påverka Norrtälje Kommun att medverka till att våra mål kan uppnås.

Med ett gemensamt agerande kan vi tillhandahålla solceller på det egna taket och i solcellsparker samt dessutom andelar i vindkraftverk och förmånliga priser på köpt el och såld överskottsel från egna anläggningar.

Roslagskraft verkar för att hyresgäster också ska få sätta upp solceller, antingen på husen där man bor eller i en solcellspark, och därvid få samma ekonomiska regler som bostadsrättsföreningar och villaägare har. Roslagskraft verkar för att den som sätter upp solceller på sitt fritidshus eller i en solcellspark ska få flytta den elen hem till lägenheten i stan. Det skulle innebära att Norrtälje kommun med sina många fritidshus kan ge ett stort bidrag till ökad förnyelsebar elkraft. Synpunkter på denna målbeskrivning välkomnas!

Styrelsen Roslagskraft ek. för.

Bli medlem

Som medlem betalar du en insats på 100 kronor som är en engångsinsats som du senare har rätt att få tillbaka om du väljer att gå ur den ekonomiska föreningen. Utöver detta tillkommer en årlig serviceavgift/medlemsavgift för privatperson 150 kr, enmansföretag 200 kr, företag upp till 10 anställda 500 kr, företag över 10 anställda 1000 kr.

Medlem blir du enklast genom att betala in direkt på föreningens Bankgiro 771-0015. Ange namn och adress, mobil nr och epostadress.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse att delta i en gemensam upphandling av solceller på det egna taket och på marken samt dessutom andelar i vindkraftverk och förmånliga priser på köpt el och såld överskottsel från egna anläggningar.

Du betalar en administrationsavgift på 2% av din nuvarande årskostnad för elkraft innan du skickar in ditt svar. Svara helst före 1 maj.

Tillsammans kan vi få ny kunskap och bättre villkor. Klicka på denna länk:

Intresseanmälan Roslagskraft 2019

Dokument

Protokoll Konstituerande styrelsemöte Roslagskraft 7 april 2018

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma Roslagskraft 7 april 2018

Stadgar (7 april 2018)