Roslagskraft

Mål

Roslagskrafts mål att tillhandahålla förnyelsebar elkraft är ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbart och samtidigt kortsiktigt fördelaktigt för medlemmarna.

Med ett gemensamt agerande kan Roslagskraft påverka Norrtälje Kommun att medverka till att våra mål kan uppnås.

Med ett gemensamt agerande kan vi tillhandahålla solceller på det egna taket och i solcellsparker samt dessutom andelar i vindkraftverk och förmånliga priser på köpt el och såld överskottsel från egna anläggningar.

Roslagskraft verkar för att hyresgäster också ska få sätta upp solceller, antingen på husen där man bor eller i en solcellspark, och därvid få samma ekonomiska regler som bostadsrättsföreningar och villaägare har. Roslagskraft verkar för att den som sätter upp solceller på sitt fritidshus eller i en solcellspark ska få flytta den elen hem till lägenheten i stan. Det skulle innebära att Norrtälje kommun med sina många fritidshus kan ge ett stort bidrag till ökad förnyelsebar elkraft. Synpunkter på denna målbeskrivning välkomnas!

Styrelsen Roslagskraft ek. för.

Dokument

Protokoll Konstituerande styrelsemöte Roslagskraft 7 april 2018

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma Roslagskraft 7 april 2018

Stadgar (7 april 2018)